Newsletter – informacja o przetwarzaniu danych - Sklep Fabryka Siły
Newsletter – informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych - w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 86, NIP: 6772397992. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem: media@fabrykasily.pl

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą bezpośrednio od Ciebie, a trafiają one do nas wtedy, gdy składasz zamówienie i wyrażasz aktywną zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach, zaznaczając stosowny checkbox lub przesyłając do nas adres e-mail poprzez jego wpisanie w odpowiednio oznaczonej rubryce na naszej stronie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane przetwarzamy w celu przekazania informacji handlowych związanych z naszą działalnością, w szczególności w celu przesyłania informacji o nowościach i promocjach.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez podanie adresu e-mail we właściwej rubryce i/lub zaznaczenie checboxa.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres: media@fabrykasily.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na ważność przetwarzania, które miało miejsce dotychczas.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który uczestniczy w procesie przetwarzania Twoich danych, są zaufani podwykonawcy, podmioty świadczące usługi wspierające działalność administratora (usługi hostingu, poczty służbowej itp.).

Jaki jest charakter podania Twoich danych?

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych uniemożliwi wysyłanie do Ciebie stosownych informacji o promocjach i nowościach.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych.


Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo do sprostowania
Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność Twoich danych, czy jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej.

Prawo do usunięcia
Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną Tobie przesłane lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli oczekujesz przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez kontakt na adres: media@fabrykasily.pl

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Cię do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości.