Masywny biceps to nie wszystko. Duży triceps to ważna składowa umięśnionego ramienia. Wiele osób nie do końca wie, jak stymulować wzrost tej grupy mięśniowej, a wystarczą już trzy proste ćwiczenia, aby nadać swoim ramionom nowy wygląd!

 

SPIS TREŚCI:
1. Triceps – opis, anatomia, funkcje

2. Co mówią naukowcy i badania

3. Trening tricepsów – praktyka, podejście, wskazówki, rozwiązania

 

 

1. Triceps – opis, anatomia, funkcje

Mięsień trójgłowy ramienia zbudowany jest z trzech odrębnych części zwanych głowami – głowy środkowej, głowy bocznej i głowy długiej. Ich aktywność oraz funkcje są ściśle powiązane z ruchem stawów łokciowego oraz ramiennego.

 

Choć główną funkcją tricepsa jest wyprost ręki w stawie łokciowym, to jednak głowa długa pełni również funkcje prostownika i stabilizatora stawu ramiennego. Głowa środkowa jest położona bezpośrednio na kości ramiennej, zaś głowa krótka i głowa długa przykrywają powierzchniowo głowę środkową. Głowa długa swój przyczep ma w okolicach łopatki, a głowa środkowa i głowa krótka rozpoczynają swój bieg na tylnej powierzchni kości ramiennej. Wszystkie trzy głowy kończą się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości ramiennej.

 

 

Według badań morfologicznych mięsień trójgłowy ramienia jako całość wykazuje przewagę włókien szybkokurczliwych typu II. Kilka badań potwierdziło, że włókna wolnokurczliwe w tricepsie stanowią 35–44%. Przez to w celu rozwoju tricepsa powinniśmy się ukierunkować na trening z większym obciążeniem oraz szybszy ruch. Co ciekawe, jedno badanie wykazało różnice w momencie osiągnięcia całkowitego zmęczenia w poszczególnych głowach.

 

Badanie wykazało, że jako pierwsza zmęczeniu uległa głowa środkowa, kolejno boczna, a jako ostatnia całkowitemu zmęczeniu uległa głowa długa – odpowiednio po 40, 50 i 65 sekundach podczas 90-sekundowego obciążenia z 80% ciężaru maksymalnego. Taka informacja może świadczyć o zróżnicowaniu morfologicznym poszczególnych głów.

 

Badania wykazały, że włókna mięśniowe tricepsa układają się pierzaście. Dzięki pierzastemu układowi włókien mięśniowych mięsień posiada większą zdolność do generowania siły niż mięsień obły. Obserwuje się także wzrost pierzastości wskutek zwiększania hipertrofii mięśnia trójgłowego ramienia.


Zdolność do generowania ogromnej siły przez triceps potwierdza również wyczynowy sport, jakim jest wyciskanie leżąc z użyciem sprzętu (specjalistycznej koszuli). Zawodnicy używający specjalnych koszul w celu maksymalizacji wyniku uzyskują znaczącą pomoc w momencie rozpoczęcia wyprostu, jednak na koniec ruchu prawie cała praca przypada na mięśnie tricepsów oraz mięśnie naramienne. Wskutek zastosowania koszuli obciążenia podczas tego boju są ponadmaksymalne, a mimo to mięśnie tricepsa muszą im podołać i wielokrotnie im się to udaje.

 

2. Co mówią naukowcy i badania
Wraz z rozwojem nauki oraz treningu siłowego pojawiły się badania EMG, czyli badania aktywności elektrycznej poszczególnych mięśni. Badania prowadzone przez naukowców mogą pomóc trenerom i bywalcom siłowni w wyborze skutecznego treningu, co zapewni długotrwały i ciągły rozwój.


Kilka badań porównało aktywność mięśnia trójgłowego ramienia podczas ćwiczeń złożonych:
– w przypadku grupy ćwiczeń takich jak wyciskanie leżąc użycie sztangi powoduje większą aktywność tricepsa, niż ma to miejsce podczas wyciskania leżąc z hantlami, gdy mówimy o ćwiczeniach, które zakładają wyciśnięcie ciężaru nad głowę; naukowcy również odkryli podobną zależność – użycie sztangi powoduje większą aktywność tricepsa niż wyciskanie hantlami, jednak odnosi się to tylko do pozycji stojącej;


– jeśli porównamy ćwiczenia wyciskanie leżąc i wyciskanie stojąc, to wyciskanie leżąc powoduje większą aktywność mięśnia trójgłowego ramienia pomimo mniejszego zgięcia w stawie łokciowym. Lecz, jak zaznaczyli to autorzy badania, wynikało to z możliwości użycia większego obciążenia podczas wyciskania leżąc;


– jeśli chodzi o wyciskanie leżąc, to wyciskanie sztangi leżąc na ławce płaskiej i o skosie ujemnym powoduje większą aktywność tricepsa niż wyciskanie leżąc na ławce o skosie dodatnim. Fabryka Siły Sklep

 

Oczywistym rozwiązaniem wykorzystywanym w celu zwiększenia aktywności tricepsa podczas wyciskania leżąc jest zastosowanie węższego chwytu – jego skuteczność potwierdzają również badania naukowe. Wykazują one większą aktywność tricepsa podczas submaksymalnych wyciskań z węższym rozstawem dłoni niż w przypadku wyciskania tych samych obciążeń w wersjach biakromicznej i piersiowej.


Co do ćwiczeń izolowanych:
– większą aktywność głowy bocznej i głowy długiej powodują ćwiczenia takie jak wąskie pompki, prostowanie ramienia za siebie w podporze, pompki tyłem na ławeczce niż takie ćwiczenia jak prostowanie ramienia stojąc z użyciem liny, wyciskanie francuskie czy nawet wyciskanie sztangi w wąskim chwycie;


– wykonywanie ćwiczeń takich jak prostowanie ramienia stojąc z użyciem liny lub drążka oraz wyciskanie francuskie powoduje większą aktywność głowy długiej niż głowy bocznej.

 

Badania aktywności mięśni można uznać za wartościowe i przez wielu naukowców uważane są za kluczowy czynnik długotrwałej adaptacji mięśni. Oczywiście istnieją różnice związane z wykonaniem badania na poszczególnych osobach, jednak wynikają one z szeroko rozumianej antropometrii, a w szczególności biomechaniki ciała ludzkiego oraz różnic technicznych podczas wykonywania ćwiczenia.

 

Badania EMG jednak nie stanowią kompletnego wyznacznika w wyborze najlepszego ćwiczenia, gdyż nie są w stanie odzwierciedlić ewentualnej reakcji hormonalnej organizmu na trening siłowy.

 

Dodatkowo badania przeprowadzane są podczas jednego powtórzenia, a aktywność mięśniowa może zmieniać się wraz z kolejnymi powtórzeniami. Należy pamiętać, że głównym czynnikiem wielu ścieżek hipertrofii jest zwiększające się obciążenie zewnętrzne, przez co nasz trening powinien być ukierunkowany właśnie na zwiększanie adaptacji siłowej.

 

3. Trening tricepsów – praktyka, podejście, wskazówki, rozwiązania

 

Przedstawiamy kilka rad dotyczących efektywnego treningu tricepsów. 

 

Zaplanuj i wprowadź różnorodność
Osoby początkujące mogą uzyskiwać hipertrofię nawet dzięki wykonywaniu najprostszych ćwiczeń w niezbyt zaplanowany sposób. Jednak wraz ze wzrostem zaawansowania należy zaplanować swój cały trening, również trening mięśnia trójgłowego ramienia. Dzięki wdrożeniu różnorodnych ćwiczeń możemy manipulować obszarami, w których dochodzi do zwiększenia rekrutowanych włókien mięśniowych wskutek zmiany względnego ułożenia poszczególnych kości. Potwierdzają to wyżej wymienione wnioski z badań aktywności poszczególnych ćwiczeń. Dla przykładu, ćwiczenia angażujące triceps w pozycji, w której łokieć znajduje się powyżej stawu ramiennego, prowadzą do zwiększenia aktywności głowy długiej.

 

Zmniejsz ciężar
Schowaj ego i postaw na technikę ćwiczenia. To oczywiste, że brak odpowiedniej techniki może powodować zmianę docelowego mięśnia

i przejęcie pracy przez inne mięśnie, a także zbytnie obciążenie więzadeł czy ścięgien, co w późniejszym rozrachunku prowadzi do kontuzji. Triceps,

w porównaniu np. z mięśniem czworogłowym uda, to bardzo mały mięsień, dlatego niezbędna jest dokładność w treningu, aby prawidłowo go wyizolować. Zbyt duży ciężar może również powodować przyjmowanie złej pozycji podczas ćwiczenia, szczególnie zaokrąglanie ramion. Najładniejsze ramiona nie będą dobrze się prezentować, jeśli sylwetka jest zgarbiona. Dlatego można zastosować kilka trików, by ograniczyć ten problem.

 

Najlepsze ćwiczenie – pierwsze ćwiczenie
Postaraj się jako pierwsze wykonać ćwiczenie, które rekrutuje jak najwięcej włókien mięśniowych. Ilość rekrutowanych włókien mięśniowych jest ściśle związana z obciążeniem stosowanym podczas danego ćwiczenia.

 

Dobrym rozwiązaniem wydaje się wykonanie ćwiczeń co najmniej dwustawowych albo wielostawowych (np. ćwiczeń z puli ćwiczeń olimpijskich, które zakładają wyciśnięcie ciężaru nad głowę), a dopiero później wykonywanie ćwiczeń izolacyjnych – jednostawowych.

 

Nie pomijaj żadnej z głów

Wielokrotnie nasze treningi opieramy na ćwiczeniach, które uważamy za najlepsze, i tych, które sprawiają nam przyjemność. Jednak bez przemyślanego doboru ćwiczeń możemy dla przykładu ograniczyć zaangażowanie głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia. Aby tego uniknąć, możemy w naszych treningach bazować na ćwiczeniach, które angażują wszystkie głowy tego mięśnia. Dla przykładu byłyby to pompki na poręczach, prostowanie ramienia zza głowy siedząc, wyciskanie francuskie hantlami/sztangą stojąc/leżąc na ławce skośnej w dół.

 

Zaawansowane metody treningu tricepsa
Gdy tricepsy są już pokaźnych rozmiarów i wszystkie trzy głowy są dobrze rozwinięte, możemy spróbować zaawansowanych metod w celu maksymalizacji wzrostu mięśnia. Musimy jednak pamiętać, że maksymalizacja wyniku jest domeną sportowców.

 

Dla przykładu, uznany kanadyjski trener Christian Thibaudeau poleca trening mięśni tricepsów codziennie, ale tylko z pomocą gum. Jako trening rozumie wykonanie jednej serii wyprostu ramion z użyciem gumy oporowej, z maksymalną kontrakcją mięśniową, w której do mięśni dostarczane są składniki odżywcze wraz z krwią. Christian zaleca zwiększenie częstotliwości z bardzo dużą redukcją objętości.

 

Charles Poliquin proponuje metodę, dzięki której znacząco zwiększą się mikrouszkodzenia tkanki mięśniowej poprzez wydłużenie czasu pod napięciem oraz wdrożenie metody reflex cycle, czyli wykonanie powtórzenia połowicznego przed powtórzeniem pełnozakresowym.

 

Dzięki powyższym informacjom można stworzyć kompletny i skuteczny trening tricepsów, po którym ramiona będą się świetnie prezentować. Należy zaznaczyć, że większość ćwiczeń na triceps można wykonać z hantlami w domu. Co więcej, taki trening można oprzeć na masie własnego ciała i ćwiczyć triceps bez sprzętu, np. podczas wykonywania pompek na poręczach, wąskich pompek oraz pompek w oparciu o ławkę.

 

 

1 / 4
A jaki Ty masz cel? Nie trać czasu i zacznij już dziś! Skorzystaj z profesjonalnej opieki.
Określ swój cel treningowy, a my pomożemy Ci go osiągnąć.

Bibliografia
Barnett C., Kippers V., Turner P., Effects of Variations of the Bench Press Exercise on the EMG Activity of Five Shoulder Muscles, „The Journal of Strength & Conditioning Research” 1995, 9(4), 222–227.
Saeterbakken A.H., Fimland M.S., Electromyographic activity and 6RM strength in bench press on stable and unstable surfaces, „The Journal of Strength & Conditioning Research” 2013, 27(4), 1101–1107.
McCaw S.T., Friday J.J., A Comparison of Muscle Activity Between a Free Weight and Machine Bench Press, „The Journal of Strength & Conditioning Research” 1994, 8(4), 259–264.
Gjøvaag T.F., Dahl H.A., Effect of training with different intensities and volumes on muscle fibre enzyme activity and cross sectional area in the m. triceps brachii, „European Journal of Applied Physiology” 2008, 103(4), 399–409.
Terzis G. et al., Relationship between shot put performance and triceps brachii fiber type composition and power production, „European Journal of Applied Physiology” 2003, 90(1–2), 10–15.
Kawakami Y. et al., Short Report Human Skeletal Muscle Size and Architecture: Variability and Interdependence, „American Journal of Human Biology” 2006, 18, 845–848.
Ali M. et al., Muscle Fatigue in the Three Heads of the Triceps Brachii During a Controlled Forceful Hand Grip Task with Full Elbow Extension Using Surface Electromyography, „Journal of Human Kinetics” 2015, 46(1), 69–76.
Boehler B., Electromyographic Analysis of the Triceps Brachii Muscle During a Variety of Triceps Exercises, La Crosse 2011.