Każdy doskonale wie, że odpowiednia wartość temperatury naszego ciała świadczy o prawidłowym zdrowiu. Jaka powinna być dla różnych części ciała? Warto odpowiedzieć sobie na to pytanie, chcąc właściwie dbać o własny organizm. Temperatura ludzkiego ciała odnotowuje pewne odchylenia i nigdy nie jest stała. Zmienia się nie tylko podczas choroby, ale również w czasie zwiększonego wysiłku fizycznego.

 

SPIS TREŚCI:

1. Gorączka

2. Znaczenie gorączki

3. Temperatura i różnice jej wartości w poszczególnych częściach ciała

4. Hipotermia

5. Urządzenia pomiarowe temperatury

Indywidualne plany
dietetyczne i treningowe
-23 kg -23 kg -7 kg -25 kg -7 kg +13 kg -15 kg -23 kg -6 kg -18 kg -10 kg -11 kg już od 39,99 zł za miesiąc

 


1. Gorączka
Stan prawidłowej temperatury to wartości sięgające ok. 37 stopni Celsjusza. O stanie podgorączkowym mówi się w przypadku temperatury poniżej

38 stopni. Gorączka nieznaczna występuje od 38 do 38,5 stopnia Celsjusza, gorączka umiarkowana od 38,5 do 39,5, gorączka znaczna 39,5–40,5, gorączka wysoka od 40,5 do 41 oraz gorączka nadmierna powyżej 41 stopni Celsjusza.

 

Zmiany temperatury ciała sterowane są przez podwzgórze. To właśnie tam znajduje się skomplikowany system termoregulacji. Za aktywne wydzielanie ciepła odpowiedzialna jest wątroba. Na wahania temperatury wewnątrz naszego ciała ma wpływ aktywność fizyczna, odparowywanie wilgoci przez skórę, wydychanie czy oddawanie moczu.


2. Znaczenie gorączki
Gorączka objawiająca się podwyższoną temperaturą ciała to walka układu odpornościowego z infekcjami, dlatego często jest pierwszą oznaką przeziębienia lub innej choroby. W pierwszej fazie podwyższenia temperatury ciała nie ma jeszcze konieczności sięgania po leki farmakologiczne. Wystarczy odpoczynek, a jeśli temperatura będzie się utrzymywać dłużej, wówczas należy zażyć środki na jej obniżenie.

 

Warto mieć na uwadze, że podwyższona temperatura ciała, która nie ma skłonności do opadania, może być symptomem chorobowym. Taki stan oznacza przewlekłą chorobę płuc lub problemy z tarczycą. Inną przyczyną wzrostu temperatury jest także przegrzanie organizmu wywołane zbyt długim przebywaniem na słońcu lub stanowi objaw zażycia narkotyków czy leków przeciwbólowych.


3. Temperatura i różnice jej wartości w poszczególnych częściach ciała
Wartość 36,6 stopni to temperatura zmierzona pod pachą. Nie oznacza to jednak, że całe ciało będzie charakteryzować się tą samą wartością. Uwzględnia się bowiem odchylenia od tego poziomu. Pomiar spod pachy jest uniwersalnym pomiarem, który odczytuje się w naszym kraju. W kulturze anglosaskiej mierzy się najczęściej temperaturę w jamie ustnej, a tam wynosi ona 36, 9 stopni. Jeden z najdokładniejszych pomiarów uzyskujemy podczas badania z odbytnicy, choć obecnie uznaje się, że pomiar z ucha pacjenta jest tak samo dokładny i osiąga poziom 37,1 stopnia.

 

Wartości temperatury mierzone:

– pod pachą: u dzieci małych w pachwinie 36,4°C (35,5-37°C);
– na skórze czoła: 36,4°C;
– w ustach: 36.8°C;
– w uchu: 37,6°C.

 

4. Hipotermia
Gdy temperatura ciała spada poniżej 35 stopni Celsjusza, wówczas mówi się o niebezpiecznym dla życia ludzkiego stanie hipotermii. Zwykle zachodzi

w sytuacji znacznego wyziębienia organizmu, np. w konsekwencji przebywania długi czas na zimnie lub mrozie.

 

Wyróżnia się o kilka stanów hipotermii:
– stadium obronne 34-36 st. Celsjusza, blada i zimna skóra, gęsia skórka dreszcze, przyśpieszony oddech, sine wargi;

– 30-34 st. bóle, skurcze mięśni, utrata poczucia czasu, zawroty głowy

i zaburzenia świadomości, dezorientacja;

– stadium wyczerpania 27-34 st. drżenie z zimna ustaje, mięśnie drętwieją, wolny i powierzchowny oddech, zaburzenia rytmu tętna, brak odczuwania bólu, sen, apatia;

– poniżej 30 st. ciało staje się zimne, a człowiek traci przytomność;

– stan letargu – ok. 26-27 stopni, poniżej 25 stopnia może już nastąpić śmierć.


5. Urządzenia pomiarowe temperatury
Na rynku do domowego użytku dostępne są dziś głównie termometry elektroniczne, choć są mniej dokładne od niegdysiejszych termometrów rtęciowych. Te zostały jednak wycofane z użytku ze względu na szkodliwe właściwości rtęci. Termometry paskowe używane głównie do pomiaru na czole są dość niedokładne, a w wynik powinien być traktowany wyłącznie orientacyjnie.