Formularz kontaktowy

ZIF sp. z o.o. sp. k. REGON: 363593071 NIP: 6772397992 ul. Królowej Jadwigi 86 30-212 Kraków Email: Telefon: + 48 504 953 392 Pracujemy w dni robocze,
w godzinach 9-17.

Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.