Stan zmęczenia to jeden z tych stanów, z którym sportowiec musi dawać sobie radę. Zarówno w aspekcie jego powstawania, jak i przebiegu. Jednym z czynników, które mają wpływ na stan zmęczenia, są zaburzenia metabolizmu magnezu. Jak ważny jest to pierwiastek i jak dostarczać go organizmowi?


SPIS TREŚCI:

1. Niedobory magnezu

2. Mięśnie szkieletowe a magnez

3. Magnez w wysiłku fizycznym

4. Kontrola stanu magnezu

5. Dieta sportowca i przyswajanie magnezu

Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj!
Zobacz metamorfozy naszych użytkowników:

Zobacz więcej!1. Niedobory magnezu

Konsekwencją niedoborów magnezu w organizmie jest szereg negatywnych dla przebiegu wysiłku fizycznego objawów. Jest to mniejsza wydolność fizyczna zawodnika, nadmierne pobudzenie ruchowe, osłabienie siły mięśni, drętwienie kończyn, bóle i kurcze mięśni, upośledzenie koordynacji nerwowo-mięśniowej a także nadmierna pobudliwość czuciowa, trudności

w koncentracji, zmęczenie psychiczne i fizyczne.


Braki tego pierwiastka w organizmie manifestują się także zaburzeniem snu, podatnością na stres, uporczywym bólem głowy, drażliwością, zaburzeniami pamięci, stanami lękowymi a nawet zwiększoną wrażliwością na zmiany pogody i spadkiem wagi ciała. Wiele z tych czynników wpływa na dyspozycję startową czy treningową zawodnika, warto więc zadbać

o magnez w swoim organizmie.

Nie masz czasu? Nasi eksperci ułożą dla Ciebie plan. Kliknij tutaj!
Plany dietetyczne i treningowe
Plany dietetyczne i treningowe


2. Mięśnie szkieletowe a magnez

Magnez odgrywa ważną rolę w metabolizmie mięśnia szkieletowego. Uczestniczy w syntezie wiązań wysokoenergetycznych, takich jak ATP (adenozynotrójfosforan), GTP (guanozynotrójfosforan), CTP (cytydynotrójfosforan). Synteza tych związków odbywa się przez fosforylację (przyłączanie reszty fosforanowej) sprzężoną z reakcjami oksydoredukcyjnymi (utleniania i redukcji, inaczej przekazywania sobie elektronów między związkami chemicznymi) i za to właśnie sprzęganie odpowiedzialny jest magnez.


Rolą magnezu jest także aktywacja odpowiednich enzymów (kinazy adenylowej, kinazy kreatynowej, glukokinazy, cyklazy adenylowej i innych)

w procesie uwalniania energii z wiązań wysokoenergetycznych, poprzez ich hydrolizę lub przeniesienie grup fosforylowych. Jest niezastąpiony przy syntezie nośników H2 i elektronów, a więc nukleotydów fosfopirydynowych NADH2, NADPH2, nukleotydów flawinowych FMN oraz koenzymu A.


Magnez uaktywnia ponadto około 300 enzymów. Jest konieczny we wszystkich reakcjach enzymatycznych zależnych od ATP-azy, enzymu znajdującego się w głowie miozyny i zależnego od aktyny, białek biorących udział w mechanizmie skurczu mięśnia.


3. Magnez w wysiłku fizycznym

Zmniejszenie stężenia magnezu prowadzić będzie do upośledzenia wyżej wymienionych funkcji tego pierwiastka w przemianach. Doprowadzi to do zaburzeń metabolizmu włókien mięśniowych, spowoduje ich skurcze i bóle, co odbije się na wydolności fizycznej zawodnika.


Aby temu zapobiec, magnez podawany jest zawodnikom podczas np. biegu maratońskiego. Działa łagodząco, a nawet eliminuje bolesne kurcze mięśniowe. Trzeba wiedzieć bowiem, że w wyniku długotrwałego, ciężkiego wysiłku magnezu ubywa w osoczu krwi. Różne są tego uzasadnienia.


Jedni wskazują na międzykomórkowe przesuwanie się jonów magnezu

z erytrocytów do osocza, a następnie do tkanki mięśniowej. Inni wykazują, spadek stężenia magnezu w osoczu w wyniku dodatkowego mobilizowania w energetyce wysiłku kwasów tłuszczowych, mające szczególne nasilenie np. pod koniec biegu maratońskiego.


Podobny mechanizm zachodzić ma w wysiłku wytrzymałościowym, w któ-rym zasoby glikogenu zmniejszają się do poziomu, przy którym zwiększa się tempo lipolizy i wykorzystywania kwasów tłuszczowych jako źródła energii. Niektóre prace naukowe upatrują przyczyn zmian stężenia magnezu w jego ubytku wraz z potem. Chociaż jego zawartość w pocie jest zawsze bardzo mała (0,28 mEq/l) to jednak zaobserwowano, że pot maratończyka może go zawierać znaczne ilości (3,06 mEq/l).


Znaczenie magnezu w regulacji pobudliwości komórek mięśniowych i meta-bolizmie skurczu ma swoje konsekwencje w zależności siły skurczu mięśni od jego poziomu. Sportowiec mający niedobory magnezu nie rozwinie tej samej siły skurczu mięśnia, którą może rozwinąć, gdy ilości tego pierwiastka w organizmie są dostateczne.


Magnez wpływa korzystnie na syntezę białek mięśniowych a także, ze względu na swój zasadowy charakter na stan równowagi kwasowo-zasadowej, często zaburzanej w wysiłku sportowym.


4. Kontrola stanu magnezu

Całkowita zawartość magnezu w ustroju dorosłego człowieka wynosi

26–30 g. Tylko około 1% tej ilości znajduje się w osoczu krwi. Ponad połowa magnezu znajduje się w układzie kostnym. Oznaczenie poziomu magnezu w surowicy krwi lub moczu może nie wykazywać istniejącej hipomagnezemii (niedoboru magnezu), jednak te badania jest wykonać najłatwiej. Najbardziej miarodajne jest badanie spektroskopowe czystych, bez farb

i odżywek włosów.


Ze względu na fakt, że hipomagnezemia rozwija się powoli, w ciągu miesięcy, kontrolę stężenia tego pierwiastka w organizmie zawodnika wystarczy przeprowadzać raz w roku. Najczęściej wykonuje się to

w przygotowawczym okresie treningu.


5. Dieta sportowca i przyswajanie magnezu

Według różnych autorów dobowe zapotrzebowanie na magnez waha się

w granicach 300-600 mg. W sporcie wyczynowym zalecaną dawką jest 500–1000 mg. Poziom magnezu w pokarmach obniża się poprzez gotowanie, konserwowanie, mrożenie. Także kieliszek alkoholu, czy nawet filiżanka kawy obniżają jego poziom.


Gorsze wchłanianie magnezu do organizmu wywołuje dieta bogata w błonnik. O skuteczności przyswajania tego pierwiastka decyduje także sprawność funkcjonowania gruczołów wydzielania wewnętrznego, takich jak tarczyca, przytarczyca, przysadki. Ważne jest także dobre zbilansowanie pożywienia.


Organizmowi potrzeba w przybliżeniu połowę tej ilości magnezu co wapnia. Jeśli wapnia jest w stosunku do magnezu za dużo, odczuwamy niedoboru magnezu. Odwrotnie, jeśli magnezu jest za dużo w stosunku do wapnia, to mamy niedobory wapnia. Nadmiary pierwiastków są wydalane z moczem.


Dobrym źródłem magnezu w pożywieniu jest kakao (także czekolada), orzeszki bukwowe, zwane bukwami, soja, nasiona różnych roślin (m.in. maku), orzechy, zielone warzywa liściaste (szpinak, brukselka),

groch i fasola. Także skorupiaki i mięczaki, mięso łososia.


Magnez jest w pełnym, nieoczyszczonym ziarnie zbóż, a więc w kaszach, mące z pełnego przemiału. Zabiegi przemysłowe przy otrzymywaniu oczyszczonych produktów pozbawiają nas tego niezbędnego pierwiastka.


Niedobory magnezu związane są z degradacją ekologiczną środowiska. Kwaśne deszcze, wywołane nadmiernym uprzemysłowieniem, powodują braki magnezu w glebie i wodzie, a co za tym idzie w pożywieniu. Także złe nawożenie gleby, nadmiar soli potasowych powoduje, że rośliny słabiej przyswajają sole magnezowe.


Na poziom magnezu w organizmie ma wpływ także woda, którą pijemy. Więcej zawiera go woda twarda, mniej miękka. Jak widać sportowiec, aby zadbać o właściwą podaż magnezu w swoim organizmie musi zwrócić uwagę nie tylko na pokarmy będące jego źródłem, ale także na pochodzenie pokarmów i warunki środowiskowe, w których żyje.

REKLAMA
Rewolucja w spalaniu tłuszczu! Zobacz najskuteczniejsze spalacze
9,4
Trizer
137
Zobacz więcej Dieta GRATIS!
TRIZER To przede wszystkim zestaw! Producent zapewnia 30 dniową dietę oraz pełną opiekę dietetyków do każdego zakupionego Trizera!
Komentarze(2)
  • ~DCLegends
   5 kwiecień 2017

   Warto wspomnieć, że miarodajnym badaniem w diagnostyce niedoboru magnezu jest zbadanie magnezu zjonizowanego i całkowitego w erytrocytach. Niestety jest to badanie dość rzadko wykonywane w naszym kraju.

   • Maciej Jędrejko
    12 kwiecień 2017

    Rzeczywiście jest to rzadkie badanie diagnostyczne, o którym często się po prostu nie mówi. Dzięki za przypomnienie!