KUP PLAN TRENINGOWY
plany treningowe
i dietetyczne
"Zdrowie i Forma" Krzysztof Wielkanowski REGON: 122699221, NIP: 8581769745 ul. Królowej Jadwigi 86 30-212 Kraków Email: Telefon: + 48 504 953 392

Podmiot wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.