Mięśnie zaangażowane w ruch:

a) główne:

– m. piersiowy większy,

– m. piersiowy mniejszy,

– m. trójgłowy ramienia,

– m. naramienny,

– mięśnie brzucha;

b) pomocnicze:

– m. łokciowy,

– m. czworoboczny.

 

Pozycja wyjściowa

1) Podpór przodem.

2) Tułów wyprostowany, ręce ustawione prostopadle do osi ciała, dłonie

w jednej linii, ustawione równolegle do siebie, nieco szerzej niż rozstaw barków.

3) Nogi wyprostowane przez cały czas, stopy lekko rozstawione.

4) Stopy mocno zaparte o podłoże.

 

Ruch

1) Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, unieś biodra (cofając je nieznacznie), uginając się w pasie tak, aby kąt między nogami a tułowiem wynosił mniej więcej 90 stopni.

2) Następnie ugnij łokcie i obniż ciało tak, aby klatka znalazła się jak najbliżej podłoża. Patrz przed siebie. W tej fazie ruchu przesuwaj tułów

w przód tak, aby dłonie znajdowały się w dolnej części klatki piersiowej, oraz zacznij przybliżać biodra do podłoża.

3) Następnie prostuj ramiona, przesuwając tułów maksymalnie w przód.

W tym momencie klatka piersiowa znajduje się prostopadle do podłoża,

a biodra są maksymalnie obniżone.

4) Powróć do pozycji wyjściowej, wykonując ruch od końca.

5) Powtarzaj ćwiczenie zadaną ilość razy.

 

Wskazówki

1) Kontroluj ruch podczas trwania ćwiczenia.

2) W alternatywnej wersji tego ćwiczenia ustaw dłonie bliżej siebie, zwiększając intensywność ćwiczenia.

3) Bądź skoncentrowany.

4) Pamiętaj o prawidłowym oddychaniu.