Mięśnie zaangażowane w ruch:

a) główne:

- m. piersiowy większy

b) pomocnicze:

- triceps

- mm. prostowniki pleców

- przód barków

- m. brzucha

Pozycja wyjściowa:
1) Przyjmij pozycję w podporze przodem.

2) Stopy oraz dłonie rozstaw na szerokość barków.

3) Utrzymuj prosty odcinek lędźwiowy i plecy.

4) Zablokuj łokcie.


Ruch:
1) Utrzymując prawidłową pozycję wyjściową, wykonaj dokładne, płynne

i powolne opuszczenie klatki piersiowej (bez dotykania jej o podłoże), połączone z wdechem powietrza, a następnie dynamiczne podnieś tułów wraz z wydechem powietrza.

2) Powtórz ćwiczenie zadaną ilość razy.


Wskazówki:
1) Pamiętaj o prostych plecach oraz odcinku lędźwiowym.

2) Cały czas kontroluj ruch opuszczania tułowia.

3) Dynamicznie i mocno podnoś tułów.

4) Utrzymuj głowę w równej linii z plecami.

5) Bądź skoncentrowana.

6) Utrzymuj dłonie na szerokości barków.